Privatkund

I och med införande av ROT-avdrag så ökade marknaden mot privatpersoner markant och
vi har under ett antal år arbetat fram en väl fungerande servicedel gentemot privata kunder
där vi anser att inget jobb är för litet att utföra. Vi hjälper gärna till med rådgivning gällande
belysning, energi, materielval mm.

Vi kommer gärna ut och tittar på eventuella arbeten och lämnar offerter även på mindre
arbeten om så önskas.

Exempel på vanligt förekommande uppdrag nedan.

Välkommen att kontakta oss på TIS AB, kontaktuppgifter ovan.